Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus DUA’SI VE ZİKİRLERİ

Zilhiccenin İlk On Gününe Mahsus DUA’SI VE ZİKİRLERİ

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
“Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)
Kadir Gecesine ömrümüzde bir kere denk gelebildik mi Allahu A’lem. Ama işte müjde, işte fırsatlarla dolu bir ay.. Rabbim diyorum, hak etmezken bizim gibilere nekadar cömert! Ramazan ayına özlem çekenlerin hasretini giderecek bu on günler inşeAllah.
Havariler İsa (a.s) a:
” Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdu:

1.ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.

 اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، اَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً

İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.

3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

 

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُميتُ وَهُوَ حَىٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ

Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.


Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..

5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”

 

 

Tarih Haritaları Hepsi tek linkte Download

1326-1361 Yıllarında Osmanlı Devleti haritası
1326-1699 Yıllarında Balkanlarda Osmanlı Devleti haritası
1402 Ankara Savaşı’na Kadar Osmanlı Devleti haritası
1699-1913 Tarihleri Arasında Osmanlı Devleti haritası
Anadolu Selçuklu Devrinde Ticaret Yolları haritası
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri ve Beylikleri haritası
Anadolu’da Selçuklu Devleti (1077-1308) haritası
Anadolu’da tarih öncesi ve ilk tarihsel dönmelere ait uygarlık merkezleri haritası
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı ( 1939-1942) haritası
Balkan Savaşları Sonunda Balkanlar (1913) haritası
Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırları haritası
Birinci Dünya Savaşı Başında Avrupa (1914) haritası
Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa (1923) haritası
Büyük Hun Devleti ve Avrupa Hun Devleti haritası
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157) haritası
Coğrafi Keşifler haritası
Doğu Avrupa’da Türkler haritası
Eski uygarlık merkezleri haritası
Eyyübiler (1174-1250) haritası
Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Devleti (1453-1481) haritası
Gazneliler(963-1187) haritası
Göktürk Devleti (M.S. 552 -659) haritası
Günümüzde Avrupa (2001) haritası
Haçlı Seferleri’nin İlk Dördü (1096-1204) haritası
Harizmşahlar Devleti(1097-1231) haritası
Hitit devleti haritası
İkinci Dünya Savaşı Sonunda Avrupa (1945) haritası
İpek Yolu haritası
İskender İmparatorluğu’nun sınırları(M.Ö. 336-323) haritası
İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Eski Dünya Ülkeleri (610-632) haritası
İslamiyet’in Yayılışı haritası
İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadası haritası
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti (1520-1566) haritası
Karahanlılar (840-1212) haritası
Kavimler Göçü haritası
Kırım,Ejderhan,Kazan,Kasım,Küçüm ve Nogay Hanlıkları haritası
Kutluk Devleti (681-745) haritası
M.Ö. 1. binyılda yakın doğu haritası
M.Ö. 3. ve 2. binyıllarda yakın doğu haritası
M.Ö. 2000-546 Anadolu’da yüksek uygarlıklar haritası
Memlukler(1250-1517) haritası
Mısır uygarlığı ve Mezopotomya uygarlığı haritası
Moğol(Cengiz) İmparatorluğu ve Parçalanışı (1206-1227) haritası
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan Sonra Osmanlı Devleti (30 Ekim 1918) haritası
Osmanlı Devleti’nin Büyümesi haritası
Pers İmparatorluğu’nun sınırları (M.Ö. 486) haritası
Pers savaşları ve Eski Yunan (M.Ö. 500-478) haritası
Sevr Antlaşması’na Göre Osmanlı Devleti, Lozan Antlaşması’na Göre haritası Türkiye Cumhuriyeti haritası
Şeybaniler (Özbekler), Safeviler,Babürlüler ve Kazak Hanlığı haritası
Timurlular Devleti(1369-1507) haritası
Tolunoğulları(868-905) ve Ihşidiler(935-969) haritası
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler haritası
Türklerin ana yurdu haritası
Urartu-Lidya-Frigya devleti ve İyon şehir devletleri haritası
Uygur Devleti (M.S. 745-840) haritası
VIII.Yüzyılda İspanya’da İslam Egemenliği haritası
X.Yüzyılda Türk Kavimleri ve Asya’daki Başlıca topluluklar haritası
XIV.Yüzyıl Ortalarında Kurulan Beylikler ve Devletler haritası
XIV.Yüzyıl ortasında Anadolu ve Balkanlar haritası
XIV.Yüzyılın Başında Yakın Doğu ve Avrupa haritası
XVII. Yüzyılda Azerbeycan Hanlıkları haritası
Yaka Türkmenleri, Kırgızlar, Kazak Kırgızları, Kaşgar Turfan Hanlığı haritası

haritalarının hepsini tek link ile download edebilirsiniz.
http://www.patronforum.com/forum/showthread.php?tid=19622

rar şifre: patronforum.com

.com, .net, .org, .biz, .info, .tr açıklamaları nedir

.com, .net, .org, .biz, .info, .tr açıklamaları nedir ?

Firmanıza uygun Alan Adını birçok uzantı alternatifi ile tescil edebilirsiniz. Bu uzantılar işinizin veya verdiğiniz hizmetin cinsini veya coğrafik bölgesini göstermektedir. İşte seçebileceğiniz birkaç uzantı alternatifi:

.com : İngilizce’de “commercial” kelimesinin kısaltması olan .com uzantısı, “ticari” anlamına gelmekte olup dünya çapında herhangi bir kısıtlamaya tabii olmadan kullanılmaktadır. Birçok firma .com uzantısını, internette çok yaygın tanınmış olması sebebiyle tercih etmektedir. Öte yandan, firmalar internete taşındıkça, boşta kalan .com uzantılı alan adlarının sayısı da azalmaktadır.

 

konunun devamı için tıklayın

adsl diğer ücretler toplamı nedir

adsl diğer ücretler toplamı nedir

adsl diğer ücretler toplamı nedir merak ediyorsanız.

faturanızda adsl ücreti dışında adsl diğer ücretler toplamı diye bir matrah görürseniz 444 0 375 i arayın oradan ilk menüde 1 e ardından da 4 e basın müşteri temsilcisine durumu izah edin. bu ücretin sistem yanlışlığından kaynaklandığını ve özürleri sıralayıp size yapmanız gerekenleri anlatacaklar. konunun devamı için tıklayın

Kuka Kuka nedir Kuka tesbih nedir

Kuka Kuka nedir Kuka tesbih nedir

Bilinenin aksine ağaç değil,tropikal bir ağacın meyvesi ve bu meyveden yapılan tesbihlere verilen isimdir.Hindistan cevizine benzer,içindeki öz kısmı ayıklandıktan sonra et kısmından sanat eseri tesbihler yapılır.
Kuka,Osmanlılar zamanında mikrop kırıcı özelliğinden ötürü hekimler tarafından üzerlerinde taşınırmış.Hatta bilgilere göre kuka tesbih taşımayan hekim saraylara alınmazmış. konunun devamı için tıklayın

Oltu Taşı Nedir Oltu taşı tesbih nasıl yapılır

Oltu Taşı Nedir Oltu taşı tesbih nasıl yapılır

Oltu taşı ardıç ağacının fosilleşmiş halidir..
Gerek kehribar gibi fosil grubu ürün olması gerekse benzer özellikler göstermesi nedeniyle “Siyah Kehribar” adıyla da anılır.Oltu taşı toprak altından çıkartıldığında yumuşak,işlenmesi kolay bir yapıdadır.Bu nedenle çeşitli süs takıları yapımında kullanılmaktadır.Özellikle oltu taşından yapılmış tesbihlerin ünü bütün Dünya’ya yayılmıştır.
Taş Erzurum-Oltu yöremizde çıkartıldığından bu yöreyle özdeşleşmiş ve tüm Dünya’da bu isimle bilinip talep görmüştür.Ancak bu taş sadece Erzurum-Oltu’da çıkartılmamaktadır.Günümüzde Erzurum-Oltu’da taş rezervleri oldukça düşük olduğundan Gürcistan ve çevresinden taş çıkartılmakta ,Erzurum’a getirilip işlenmektedir.Erzurum menşei taş kalite anlamında 1.sınıf taştır,Gürcistan menşei taş 2.sınıf olarak nitelendirilebilir.İnternet mağazamız üzerinde her iki gruba ait örneklerin sunumu yapılmaktadır. konunun devamı için tıklayın

Tesbih Nedir Tesbih nasıl yapılır Tesbihler çektikçe renk alırmı

Tesbih Nedir Tesbih nasıl yapılır Tesbihler çektikçe renk alırmı

Tesbih;
bir ipe dizili,çeşitli maddelerden yapılan belirli sayıda taneler…

Tesbih kültürümüzde erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarındandır.Gerek elde çekim için gerekse koleksiyon anlamında tesbih kullanımı zaman içerisinde gelişmiş ve tesbih yapımı sanat haline gelmiştir.Günümüzde el emeğiyle özel tesbih üreten birçok ustamız mevcuttur..

Her tür malzemeden tesbih yapılabildiği gibi bu malzemelerin kıymetli olanları makbuldür ve değer görür..
Tesbih yapımında tercih edilen bellibaşlı malzemeler;

Fosil Grubu:Kehribar,Oltu Taşı,Lüle Taşı
Ağaç Grubu:Kuka,Abanoz,Pelesenk,Yılan Ağacı,Öd Ağacı,Venge,Demirhindi,Gül,Sandal Ağacı,Narçıl
Yarı Değerli Taş Grubu:Akik,Kuvars,Ametist,Kaplangözü,Lapis,Turkuaz,Yıldıztaşı,Yeşim
Değerli Taş Grubu:Zümrüt,Yakut,Safir
Hayvansal Grubu:Fildişi,Mercan,İnci,Boynuz,Kemik,Bağa,Mors Dişi

konunun devamı için tıklayın

Kehribar Nedir Kehribar nasıl yapılır Kehribar Tesbihler

Kehribar Nedir Kehribar nasıl yapılır Kehribar Tesbihler

KEHRİBAR NEDİR..?
Kehribar,çoğumuzun aşina olduğu ağaç üzerindeki reçinenin fosilleşmiş halidir.
Çoğunlukla kozalaklı ağaçların reçinesinden oluşmasının yanında tropikal çiçekli ağaçlarda da oluştuğu gözlemlenmektedir.Bu ağaç reçineleri kendilerini salgılayan ağaçla birlikte veya tek başına lagün,delta veya deniz ortamına taşınmaktadır.Milyonlarca sene boyunca bu ortama taşınmış,bazen yüzlerce metre kalınlığa ulaşmış tabakaların altında kalan reçine geçen bu zaman boyunca basınç ve sıcaklık etkenleriyle birlikte sertleşerek kehribara dönüşür.
Kehribarın oluşum süresi basınç,sıcaklık ve geçen zamanla alakalıdır.Yeterli basınç ve sıcaklıkta bulunmayan reçine tam anlamıyla kehribar kıvamına gelemez,copal adı verilen tam olgunlaşmamış kehribar oluşur. konunun devamı için tıklayın

Tesbih Nedir Tesbih nasıl yapılır TESBİHLER ÇEKTİKÇE RENK ALIR MI..?

Tesbih Nedir Tesbih nasıl yapılır tesbihler çektikçe renk alırmı

Tesbih;

bir ipe dizili,çeşitli maddelerden yapılan belirli sayıda taneler…

Tesbih kültürümüzde erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarındandır.Gerek elde çekim için gerekse koleksiyon anlamında tesbih kullanımı zaman içerisinde gelişmiş ve tesbih yapımı sanat haline gelmiştir.Günümüzde el emeğiyle özel tesbih üreten birçok ustamız konunun devamı için tıklayınız